Skip to main content

Publikacje Naukowe

Pełne prace

1. Andrzej Karmowski, Krzysztof A. Sobiech, Paweł Madej, Andrzej Hac, Mikołaj Karmowski:
The isoenzymatic index of lactate dehydrogenase in serum during delivery.
Arch.Perinat.Med. 2002 Vol.8 no.1; s.24-25
Pkt. MNISW/KBN: 3.000

2. Andrzej Karmowski, Krzyszof A. Sobiech, Halina Milnerowicz, Jacek Majda, M. Markuszewski, Rafał Sozański, Mikołaj Karmowski, P. Kogut.:
Lysosomal hydrolases activity in serum and urine of patients undergoing surgery for uterine myomas. II. Arylsulfatase A (ASA) EC 3.1.6.1.
PolJ.Gynaecol. Investig. 2003 Vol.5 no.3; s.327-331
Pkt. MNISW/KBN: 3.000

3. Andrzej Karmowski, Krzyszof A. Sobiech, Halina Milnerowicz, Krystian Blok, P. Madej, B. Malik, Jacek Majda, Mikołaj Karmowski.:
Lysosomal hydrolases activity in serum and urine of patients undergoing surgery for uterine myomas. IlI. Beta-glucuronidase (BGR) EC 3.2.1.31 PolJ.Gynaccol. Investig. 2003 Vol.5 no.3; s.333-338 Pkt. MNISW/KBN: 3.000

4. Andrzej Karmowski, Krzysztof A. Sobiech, Jacek Majda, Mikołaj Karmowski, Łukasz Terpiłowski, Mariusz Markuszewski, Grażyna Kwietniak, Andrzej Kotarski, Elżbieta Kotarska.:
Znaczenie pomiaru wskaźników gospodarki lipidowej w surowicy krwi kobiet poddanych operacjom ginekologicznym w okresie okołomenopauzalnym.
Przegl.Ginekol. Poloż. 2003 T.3 z4; s219-223
Pkt. MNiSW/KBN: 2.000

5. Andrzej Karmowski, Krzysztof A. Sobiech, Piotr Kogut, Elżbieta Banach, Paweł Madej, Mariusz Markuszewski, Mikołaj Karmowski.:
Aktywność gamma-glutamylotransferuy, N-acetylo-f-D-glukozaminidazy i stężenie kadmu w moczu palących matek i ich noworodków.
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.I3 no.1; s.35-40
Pkt. MNISW/KBN: 5.000

6. Bogusław Pałczyński, Łukasz Jagielski, Mikołaj Karmowski, Andrzej Karmowski, Jan Korzeniewski, Marian Gryboś.:
Macica i pochwa podwójna - diagnostyka i postępowanie.
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol.13 no. S suppl. I; s 195-197
Ogólnopolskie Sympozjum "Aktualne problemy rozrodczości". Wrocław, 5-6 listopada 2004 r.
Pkt. MNİSW/KBN: 5.000

7. Andrzej Karmowski, Krzyszof A. Sobiech, Wiktor Jarosz, Jacek Majda, Andrzej Hac, Mikołaj Karmowski, Łukasz Terpiłowski, Bogusław Pałczyński, Krzysztof Łątkowski:
Zmiany stężenia składników C3 i C4 dopełniacza w surowicy rodzących z nadciśnieniem indukowanym ciążą.
Adv.Clin.Exp.Med. 2004 Vol. 13 no.SA; s.19-22
Pkt. MNISW/KBN: 5.000

8. Andrzej Karmowski, Krzysztof A. Sobiech, Jacek Majda, Mikołaj Karmowski, Mariusz Markuszewski, Grażyna Kwietniak, Elżbieta Kotarska, Krzysztof Wronecki.:
Wartość wskaźnika lipidowego w surowicy krwi kobiet poddanych operacjom ginekologicznym w okresie okołomenopauzalnym.
Ginckol.Pol. 2004 T.7S nr ll; s.847-852
Pkt. MNISW/KBN: S5.000

9. Andrzej Kamowski, Krzysztof A. Sobiech, Wiktor Jarosz, Jacek Majda, Mikołaj Karmowski, Andrzej Kotarski, Marta Balcerek.:
Zmiany stężenia inhibitora C1-esterazy w surowicy rodzących z nadciśnieniem indukowanym ciążą.
Przegl.Ginekol. Położ. 2004 T.4 z.1; s.35-37
Pkt. MNISW/KBN: 3.000

10. Małgorzata Pawelec, Joanna Krzemieniewska, Andrzej Karmowski, Mikołaj Karmowski, Rafał Sozański.:
Opis przypadku zespołu HELLP w 24-tygodniowej ciąży bliźniaczej z nadciśnieniem indukowanym ciążą w ciąży poprzedniej.
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.4A; s.269-272
Pkt. MNISW/KBN: 5.000

11. Andrzej Karmowski, Krzyszof A. Sobiech, Bogusław Pałczyński, Mikołaj Karmowski.:
Profesor Kazimierz Nowosad - nestor ginekologii polskiej.
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.4A; s.285-286

12. Małgorzata Pawelec, Yousif Saleh, Maciej Siewiński, Andrzej Karmowski, Mikołaj Karmowski.:
Serum estradiol and progesterone concentrations during different trimesters of pregnancy and their relation to plasminogen activator expression.
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol.14 no.4A; s.29-34
Pkt. MNISW/KBN: 5.000

13. Andrzej Karmowski, Krzysztof A. Sobiech, Elżbieta Kotarska, Jacek Majda, Mikołaj Karmowski, Krzysztof Łatkowski, Elżbieta Banach, Marta Balcerek.:
Wpływ ćwiczeń ruchowych w szkole rodzenia na izoenzymatyczny wskaźnik dehydrogenazy mleczanowej w surowicy krwi rodzących.
Adv.Clin.Exp. Med. 200S Vol.14 no.5; s.947-952
Pkt. MNISW/KBN: S.000

14. Andrzej Karmowski, Krzysztof A. Sobiech, Mariusz Markuszewski, Jacek Majda, Krzysztof Latkowski, Mikołaj Karmowski, Marta Balcerek, Elżbieta Kotarska.:
Wskaźniki lipidowe w ocenie monitorowania hormonalnej terapii zastępczej u kobiet w okresie postmenopauzalnym.
Adv.Clin.Exp.Med. 2005 Vol. 14 no.4; s.725-729
Pkt. MNISW/KBN: S.000

15. Yousif Saleh, Wojciech Wójcik, Andrzej Karmowski, Abdo Katib, Mikołaj Karmowski, Maciej Siewiński.:
Effect of vitamin E on the physical work capacity.
Adv.Clin.Exp.Med. 2006 Vol. 15 no.6; s.1063-1071
Pkt. MNISW/KBN: S.000

16. Elżbieta Kotarska, Krzysztof A. Sobiech, Jacek Majda, Andrzej Karmowski, Mikołaj Karmowski, Malgorzata Pawelec, Dorota Jakubiec, Marta Górecka-Balcerek.:
Zmiany wskaźnika izoenzymatycznego dehydrogenazy mleczanowej w surowicy krwi ciężarnych pod wpływem ćwiczeń ruchowych w szkole rodzenia. Changes in the lactic dehydrogenase isoenzymatic index in the blood serum from labored pregnant after the physical exercise in a prenatal fitness class.
Ginekol.Położ. 2007 R.2 nr 4; s.66-72
Pkt. MNISW/KBN: 3.000

17. Andrzej Karmowski, Krzystof A. Sobiech, Małgorzata Pawelec, Halina Milnerowicz, Mikołaj Karmowski, Marta Górecka-Balcerek, Dorota Jakubiec.:
The activity of Arylsulfatase A in patients with benign ovarian tumors
Internet J.Gynecol.Obstet. 2007 Vol.6 no.2; Dostępny w World Wide Web:
http:/www.ispub.com/ostia/lindex.php?xmlFilePath=journals/jgo/volón2/aryl.xml
Pkt. MNiSW/KBN: 3.000

18. Małgorzata Pawelec, Andrzej Karmowski, Katarzyna Wilińska, Mikołaj Karmowski, Jolanta Pietras.:
An analysis of the ST segment, QRS complex, and R-R intervals of transabdominal fetal
electrocardiograms in diabetic pregnancies.
Adv.Clin.Exp.Med. 2008 Vol.I7 no.6; s.643-647
Pkt. MNISW/KBN:9.000

19. Andrzej Karmowski, Małgorzata Pawelec, Bogusław Pałczyński, Mikołaj Karmowski.:
Indukcja porodu. Induction of labour.
Ginekol.Położ. 2008 R.3 nr l: s.63-68
Pkt. MNISW/KBN: 6.000

20. Yousif Saleh, Godwin Bwire Ekonjo, Tadeusz Sebzda, Mikołaj Karmowski, Abdo Katib, Andrzej Karmowski, Elżbieta Teterycz, Andrzej Hap, Maciej Siewiński.:
Cysteine proteases, endogenous inhibitors and proteases/inhibitors ratio in human colorectal cancer progression.
Nowiny Lek. 2008 T.77 nr 2; s.145-152
Pkt. MNISW/KBN: 6.000

 

21. Małgorzata Pawelec, Andrzej Karmowski, Joanna Krzemieniewska, Marek Kaniak, Mikołaj Karmowski.:
Doppler parameters predicting fetal heart rate abnormalities in diabetic pregnancies.
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.18 no. S; s.481-486
IF: 0.094
Pkt. MNISW/KBN: 9.000

22. Małgorzata Pawelec, Andrzej Karmowski, Joanna Krzemieniewska, Mikołaj Karmowski.:
The clinical and financial effects of replacing the 1 h 50 g screening test for gestational diabetes mellitus by stick method.
Adv.Clin.Exp.Med. 2009 Vol.I8 no.6; s.601-607
IF: 0.094
Pkt. MNISW/KBN: 9.000

23. Malgorzata Pawelec, Andrzej Karmowski, Mikołaj Karmowski.:
A rare case of vulvar melanoma in a young woman who frequently tanned in tanning parlors [letter to the editor].
Arch.Dermatol. 2010 Vol.146 no.3; s.347-348
IF: 4.23I
Pkt. MNISW/KBN: 32.000

24. Mikołaj Karmowski; promotor dr hab. n. med. Jerzy Heimrath ; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu:
Ocena diagnostyczna wskaźników lipidowych w wybranych rozrostach nowotworowych struktur jajnika. [praca doktorska]
Wrocław, 2010; 73 k.

25. Henryk Kordecki, Mikołaj Karmowski, Maria Knapik-Kordecka, Andrzej Karmowski, Bohdan Gworys.:
Method of component importance evaluation in complex data structure analysis.
Adv.Clin.Exp.Med. 201| Vol.20 no.2; s.205-209
IF: 0.176
Pkt, MNISW/KBN: 13.000

26. Sławomir Jeka, Paweł Żuchowski, Mikołaj Karmowski, Bohdan Gworys, Andrzej Karmowski.:
Review and principles of modern methods of ultrasound imaging in rheumatology.
Adv.Clin.Exp.Med. 201| Vol.20 no.6; s.779-785
IF: 0.176
Pkt. MNISW/KBN: 13,000

27. Małgorzata Pawelec, Jolanta Pietras, Danuta Wątroba, Andrzej Karmowski, Bogusław Pałczyński, Mikołaj Karmowski, Krzysztof latkowski, Łukasz Terpiłowski.:
The emotional disorders of infertile couples.
Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.5; s.64 1-645
IE: 0.176
Pkt. MNISWKBN: 13.000

28. Lidia Kopacz, Małgorzata Pawelec, Jolanta Pietras, Andrzej Karmowski, Bogusław Pałczyński, Mikołaj Karmowski, Krzysztof Jacek Łatkowski.:
The Polish way to better midwifery or commercialization of maternity services.
Adv.Clin.Exp.Med. 2011 Vol.20 no.4; s.S13-520
IF: 0.176
Pkt. MNISW/KBN: 13.000

29. Małgorzata Pawelec, Jolanta Pietras, Marzena Wojtysiak, Mikołaj Karmowski, Andrzej Karmowski, Bogusław Pałczyński, Łukasz Terpiłowski.:
Water birth and water immersion – an important step towards more patient-oriented health care or a new way for obstetrical wards to make profits.
Adv.Clin.Exp.Med. 201i Vol.20 no.3; s.391-397
IF: 0.176
Pkt. MNISW/KBN: 13.000

30. Henryk Kordecki, Maria Knapik-Kordecka, Mikołaj Karmowski, Bohdan Gworys, Andrzej Karmowski.:
Data dimensionality reduction in anthropometrical investigations.
Adv.Clin.Exp.Med. 2012 Vol.21 no. S; s.601-606
IF: 0.293
Pkt. MNiSW/KBN: 1S.000

31. Renata Chrzan, Andrzej Karmowski, Maigorzata Pawelec, Krzysztof Jacek Łątkowski, Mikołaj Karmowski.:
Depression in women aged 75-89 - predisposing factors and preventive measures.
Adv.Clin.Exp.Med. 2012 Vol.21l no. l; s.69.-73
IF: 0.293
Pkt. MNiSW/KBN: I5.000

32. Ryszard Wiącek, Katarzyna Kolossa, Tomasz Jankowski, Slawomir Jeka, Andrzej Karmowski, Mikolaj Karmowski, Bohdan Gworys.:
The efficacy and safety of leflunomide in patients with active rheumatoid arthritis.
Adv.Clin.Exp.Med. 2012 Vol.21 no,3; s.337-342
IF: 0.293
Pkt. MNISW/KBN: 15.000

33. Małgorzata Pawelec, Jolanta Pietras, Andrzej Karmowski, Bogusław Pałczyński, Mikołaj Karmowski, Tytus Nowak.:
Żądanie cięcia cesarskiego podyktowane strachem przed bólem porodowym.
Pol.Merkur.lek. 2012T.33 nr 194; s.86-89
Pkt. MNISW/KBN: 7.000

34. Marzena Terpiłowska, Teresa Małgorzata Trebenda, Łukasz Terpiłowski, Jerzy Heimrath, Bogusław Pałczyński, Mikołaj Karnowski, Aleksandra Afa-Zając.:
Objawy uboczne chemioterapii raka jajnika.
W: Problemy opieki nad choryn przewlekle; pod, red. Izabelli Uchmanowicz, Joanny Rosińczuk-Tonderys; Wrocław: MedPharm Polska, 2012; s.225-233
ISBN 978-83-62283-96-5
Pkt. MNISW/KBN: 4.000

35. Małgorzata Pawelec, Bogusław Pałczyński, Joanna Krzemieniewska, Mikołaj Karmowski, Jerzy Koryś, Krzysztof Łątkowski, Andrzej Karmowski.:
Initiation of preterm labor.
Ad.Clin.Exp.Med. 2013 Vol.22 no.2; s.283-288
IF 2013: 0.293
Pkt. MNISW/KBN: 15.000

Streszczenia

1. Andrzej Karmowski, Krzyszof A. Sobiech, Paweł Madej, Andrzej Hac, Mikołaj Karmowski.:
lzoenzymatyczny wskaźnik dehydrogenazy mleczanowej w surowicy podczas porodu.
Ginekol.Prakt. 2002 R.10 nr 1; s.38
I interaktywna Konferencja Naukowa " Aktualne Problemy Perinatologii i Ginekologii". Zabrze-Szczyrk, 3-6 kwietnia 2002

2. Andrzej] Karmowski, Małgorzata Pawelec, Bogusław Pałczyński, Mikołaj Karmowski.:
Stymulacja czynności porodowej.
Ginekol.Pol. 2006 [T.77] supl. 1; s.43 poz. 160
XXIX Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Poznań, 28-30 września 2006 r.

3. Małgorzata Pawelec, Andrzej Karmowski, Mikołaj Karmowski, Krzysztof Jacek Lątkowski:
A diabetes-related method of preventing growth of obesity of women in reproductive age. W: The 7th International DIP Symposium Diabetes, Hypertension, Metabolic Syndrome & Pregnancy.
Florence, Italy, March 13-16. Abstract CD; [1] s.

Liczba punktów: 272,0

Impact factor: 6,471 (12 prac)